Διαχείριση ακινήτων


Μελέτες – Διαχείριση Έργων
Αναλαμβάνουμε μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών,κατασκευές και διαχείριση έργων. Κατασκευάζουμε για λογαριασμό των πελατών μας κτίρια, μονοκατοικίες, μεζονέτες, προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια και τα παραδίδουμε ‘με το κλειδί στο χέρι’ στην τελική τους μορφή αναλαμβάνοντας και την μικρότερη λεπτομέρεια στους καλύτερους χρόνους.

Με αριστη γνώση της αγοράς, τις μελέτες (σύνταξη προυπολογισμών-χρονοδιαγραμμάτων κλπ) και επίβλεψη διασφαλίζουμε τους πελάτες μας ότι το έργο θα αποπερατωθεί χωρίς απρόβλεπτα προβλήματα και έξοδα.